Top 10 công ty tài chính lớn nhất thế giới năm 2020 (phần 4)

      Comments Off on Top 10 công ty tài chính lớn nhất thế giới năm 2020 (phần 4)

9. Bank of America

Với trụ sở chính tại Charlotte, Bắc Carolina, Hoa Kỳ, Bank of America là một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới tính theo tài sản và doanh thu. Được thành lập vào năm 1998, Bank of America điều hành các trung tâm trung tâm tại Thành phố New York, London, Hồng Kông, Minneapolis và Toronto, nhưng được thành lập tại San Francisco. Bank of America chuyên về vô số dịch vụ và có tổng tài sản 2,32 nghìn tỷ USD và tổng doanh thu 91,24 tỷ USD.

  • Thành lập: 1998
  • Trụ sở chính của Ngân hàng Hoa Kỳ: Charlotte, Hoa Kỳ
  • Tổng giá trị tài sản của Bank of America: 2.325 tỷ USD
  • Doanh thu của Bank of America: 91,24 tỷ USD
  • Bank of America Số lượng nhân viên: 204.489

10. Agricultural Bank of China

Làm tròn danh sách các công ty dịch vụ tài chính lớn nhất theo doanh thu cũng đến từ Trung Quốc và một trong bốn ngân hàng lớn khác ở Trung Quốc. Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc đứng thứ 10 trong danh sách các công ty tài chính hàng đầu vào năm 2020. ABC có tổng giá trị tài sản là 3,287 nghìn tỷ USD, trở thành ngân hàng lớn thứ 3 trên thế giới về tài sản. Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc được thành lập cách đây 69 năm vào năm 1951 và chủ yếu thuộc sở hữu của Trung ương Huijin và Bộ Tài chính.

Agricultural Bank of China

Về doanh thu, ABC đã mang về 87,6 tỷ đô la trong năm 2018 và tiếp tục doanh thu hàng năm xuất sắc. Năm 2010, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc đã niêm yết cổ phiếu và đợt IPO của nó là lớn nhất kỷ lục vào thời điểm đó, bị Alibaba vượt qua kể từ đó.

  • Thành lập: 1951
  • Trụ sở ABC: Bắc Kinh, Trung Quốc
  • Tổng giá trị tài sản của ABC: 3.287 tỷ USD
  • Doanh thu ABC: 87,6 tỷ USD
  • ABC Số lượng nhân viên: 473,691

Đây là danh sách các công ty tài chính hàng đầu thế giới năm 2020. Các công ty này đang thay đổi cách thức kinh doanh đang đổi mới tiếp tục giúp phát triển nhiều ngành công nghiệp trên thế giới.