Top 10 công ty tài chính lớn nhất thế giới năm 2020 (phần 3)

      Comments Off on Top 10 công ty tài chính lớn nhất thế giới năm 2020 (phần 3)

7. China Construction Bank

Đứng thứ 7 trong danh sách các công ty dịch vụ tài chính lớn nhất thế giới là Tổng công ty Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc – viết tắt là CCB – công ty là một trong ‘bốn ngân hàng lớn’ ở Trung Quốc. CCB được thành lập cách đây 66 năm tại Bắc Kinh và hiện đang điều hành các chi nhánh tại Barcelona, ​​Frankfurt, Luxembourg, Hồng Kông, Johannesburg, Thành phố New York, Seoul, Singapore, Tokyo, Melbourne, Kuala Lumpur, Sydney và Auckland, đồng thời có một công ty con do 100% sở hữu tại Luân Đôn.

Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc là ngân hàng lớn thứ 2 trên thế giới được xếp hạng theo tổng tài sản với 3,37 nghìn tỷ USD và là công ty tài chính lớn thứ 7 trên thế giới theo doanh thu 95 tỷ USD trong năm tài chính vừa qua.

 • Thành lập: 1954
 • Trụ sở chính của CCB: Bắc Kinh, Trung Quốc
 • Tổng giá trị tài sản của CCB: 3,376 tỷ USD
 • Doanh thu CCB: 95 tỷ USD
 • Số nhân viên của CCB: 345.971

Sản phẩm của Tổng công ty Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc

 • Tài chính và bảo hiểm
 • Ngân hàng tiêu dùng
 • Ngân hàng doanh nghiệp
 • Ngân hàng đầu tư
 • Quản lý đầu tư
 • Quản lý tài sản toàn cầu
 • Cổ phần tư nhân
 • Thế chấp
 • Thẻ tín dụng

8. China Life Insurance

China Life Insurance

Đứng thứ 8 trong danh sách các công ty tài chính hàng đầu thế giới theo doanh thu là công ty China Life Insurance có trụ sở tại Bắc Kinh. China Life Insurance là công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất ở Trung Quốc và từ đó đã mở rộng ra các thị trường quốc tế khác.

 • Thành lập: 1949
 • Trụ sở chính của Bảo hiểm Nhân thọ Trung Quốc: Bắc Kinh, Trung Quốc
 • Giá trị tài sản bảo hiểm nhân thọ Trung Quốc: 362 tỷ USD
 • Doanh thu bảo hiểm nhân thọ Trung Quốc: 92,7 tỷ USD
 • Bảo hiểm nhân thọ DaChina Số nhân viên Systèmes: 16.055