Tổng quan về các khoản vay theo lương cho người kinh doanh

      Comments Off on Tổng quan về các khoản vay theo lương cho người kinh doanh

Về bản chất, các khoản vay theo lương là bất kỳ hình thức vay nợ nào có thể cung cấp cho người kinh doanh các khoản tiền cần thiết để trả cho nhân viên của họ. Nói chung, các khoản vay theo lương cần được cấp vốn đủ nhanh để người vay có thể thực hiện bảng lương với vòng quay nhanh. Hầu hết các tổ chức cho vay sẽ coi tiền lương là một khoản chi phí vốn lưu động chung. Do đó các khoản vay kinh doanh nhỏ này thường đồng nghĩa với các khoản vay vốn lưu động.

Vậy khoản vay theo lương hoạt động như thế nào?

Ở một mức độ nhất định, cách thức hoạt động của các khoản vay theo bảng lương phụ thuộc vào loại khoản vay theo bảng lương mà bạn chọn. Tuy nhiên, về tổng thể, các khoản vay theo lương là khoản vay kinh doanh ngắn hạn cung cấp cho bạn nguồn vốn mà bạn cần để trả đầy đủ cho nhân viên của mình và kịp thời.

Ngoài ra, như đã đề cập ở trên, các khoản vay theo lương đáp ứng nhu cầu ngắn hạn và yêu cầu thời gian cấp vốn nhanh. Vì những lý do này, các khoản vay theo lương thường được phát hành bởi các bên cho vay trực tuyến, thay thế.

Vay theo lương hoạt động như thế nào?

Thông thường, các khoản vay theo bảng lương có thời hạn từ một năm trở xuống, với lãi suất thay đổi. Bạn thường thấy rằng do tính chất ngắn hạn và cần nguồn vốn nhanh, các khoản vay theo bảng lương sẽ có lãi suất cao hơn so với các hình thức cho vay kinh doanh khác.

Các điều kiện để được vay theo bảng lương sẽ khác nhau tùy theo loại và người cho vay. Nhìn chung, bạn sẽ cần cung cấp thông tin tài chính cơ bản và điểm tín dụng của mình để hoàn thành đơn đăng ký.

Về mặt hoàn trả, một lần nữa, do tính chất ngắn hạn của các khoản vay này, bạn sẽ thấy rằng người cho vay có nhiều khả năng yêu cầu thanh toán hàng ngày hoặc hàng tuần. Điều này trái ngược với lịch trả nợ hàng tháng dài hạn hơn.