Tag Archives: uộc chiến thương hiệu

Chiến trường World Cup và sự so găng giữa Pepsi và Coca

      Comments Off on Chiến trường World Cup và sự so găng giữa Pepsi và Coca

Có lẽ trong cuộc chiến giữa các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới thì cuộc đối đầu và cạnh tranh giữa hai hãng đồ uống giải khát Pepsi và Coca-Cola là nổi tiếng nhất. Từ những năm 1900 cho đến tận ngày nay, hai hãng đồ uống này vẫn… Read more »