Tag Archives: Revive Marathon

Ý nghĩa nhân văn của giải Revive Marathon xuyên Việt

      Comments Off on Ý nghĩa nhân văn của giải Revive Marathon xuyên Việt

Thành phố Hồ Chí Minh chính là chặng cuối cùng của giải Revive Marathon xuyên Việt. Trước đó, giải chạy ý nghĩa này đã bắt đầu cuộc hành trình từ Hà Nội, Quảng Bình. Giải chạy được tài trợ chính bởi nhãn hàng Revive. Nước uống Isotonic Revive là một… Read more »