Tag Archives: nguồn nhân lực

Suntory PepsiCo VN nằm trong top đầu nơi làm việc tốt nhất

      Comments Off on Suntory PepsiCo VN nằm trong top đầu nơi làm việc tốt nhất

Hiện nay, Suntory PepsiCo Việt Nam đang mang đến nguồn việc làm dồi dào cho hơn 2.900 lao động trực tiếp cũng như gián tiếp cho người Việt. Liên tục trong nhiều năm qua, Suntory PepsiCo Việt Nam luôn thuộc top đầu nơi làm việc tốt nhất Việt Nam theo… Read more »