Tag Archives: người tiêu dùng Việt Nam

Suntory PepsiCo một trong 10 doanh nghiệp kinh doanh đồ uống không cồn uy tín nhất nước

      Comments Off on Suntory PepsiCo một trong 10 doanh nghiệp kinh doanh đồ uống không cồn uy tín nhất nước

Vừa qua, Suntory PepsiCo Việt Nam tiếp tục lần thứ 3 liên tiếp được xếp hạng là công ty uy tin nhất của Việt Nam trong lĩnh vực ngành đồ uống không cồn. Với slogan Tại Việt Nam, Cùng Việt Nam, Vì Việt Nam, thành tích trên của Suntory PepsiCo… Read more »