Tag Archives: Hải Phòng Runners

Ấn tượng những nhóm chạy tại Revive Marathon xuyên Việt

      Comments Off on Ấn tượng những nhóm chạy tại Revive Marathon xuyên Việt

Giải Revive Marathon Xuyên Việt không chỉ là sự kiện thể thao mà còn chứa đựng nhiều câu chuyện ý nghĩa. Đây là chương trình thức tế kể về những con người, những số phận gắn với các cung đường Marathon tại Việt Nam. Các hoạt động của sự kiện… Read more »