Tag Archives: Chính sách đãi ngộ

Vì sao Suntory PepsiCo lại là địa điểm làm việc tốt nhất hiện nay?

      Comments Off on Vì sao Suntory PepsiCo lại là địa điểm làm việc tốt nhất hiện nay?
Vì sao Suntory PepsiCo lại là địa điểm làm việc tốt nhất hiện nay?

Suntory PepsiCo là một trong 5 doanh nghiệp có nơi làm việc tốt nhất Việt Nam trong ngành tiêu dùng nhanh của năm 2017, tăng 2 bậc so với năm 2016. Vì sao họ làm được điều này? Tôn trọng sự khác biệt Không giống với những định kiến thường… Read more »