Tag Archives: chăm sóc nhân viên

Chiến lược “chăm sóc” nhân viên hấp dẫn tại PepsiCo

      Comments Off on Chiến lược “chăm sóc” nhân viên hấp dẫn tại PepsiCo
Chiến lược “chăm sóc” nhân viên hấp dẫn tại PepsiCo

Theo chia sẻ từ vị CEO của PepsiCo Australia và New Zealand– Robbert Rietbroek, ông luôn yêu cầu các nhân viên của mình đi về một cách “náo nhiệt” và “ầm ĩ” nhất để đem lại cân bằng cho công việc lẫn cuộc sống. Ông không ủng hộ và quyết… Read more »