Tag Archives: bảo vệ môi trường

Suntory PepsiCo Vietnam tổ chức cuộc thi bảo vệ nguồn nước

      Comments Off on Suntory PepsiCo Vietnam tổ chức cuộc thi bảo vệ nguồn nước
Suntory PepsiCo Vietnam tổ chức cuộc thi bảo vệ nguồn nước

Ngày 20/9 vừa qua, tại thủ đô Hà Nội, Hội động Đội TW, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Suntory Holdings Limited, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Vietnam đã phối hợp tổ chức phát động cuộc thi Ý tưởng giáo dục bảo vệ nguồn nước… Read more »