Category Archives: Uncategorized

Những bài học để làm người lãnh đạo từ nữ cựu CEO Pepsi (Phần 2)

      Comments Off on Những bài học để làm người lãnh đạo từ nữ cựu CEO Pepsi (Phần 2)

Nữ cựu CEO nổi tiếng của Pepsi đã có những chia sẻ rất quý giá về kinh nghiệm và bài học trên cương vị là người lãnh đạo mà bà rút ra được từ những năm tháng làm việc và cống hiến trong sự nghiệp vang dội của mình. Dũng… Read more »